הזמנת כרטיסים ל- הצגות ילדים, סטנדאפ, הצגות בתיאטרון הבימה, הצגות בתיאטרון הקאמרי, הצגות בצוותא
ידיעות אחרונות 2019

תקנון

אודות חברת פשבר משרד כרטיסים בע"מ


משרד פשבר קיים למעלה מ-10 שנים ומתמחה במכירת כרטיסים להצגות ולמופעים בכל רחבי הארץ. 

באתר פשבר ניתן למצוא את מיטב ההופעות וההצגות העכשוויות בשוק ההופעות הישראלי, אירועי תרבות ומופעים ברחבי הארץ. מעבר לשירות ללקוחות הפרטיים, אנחנו פועלים הן בהפצה נרחבת לוועדי עובדים,לארגונים גדולים ולחברות וקבוצות גדולות.

כחלק מרצוננו להעניק שירות יעיל ונוח ללקוח הנהגנו אפשרות רכישת כרטיסים טלפונית 03-5745005 ו/או 8023* ותמיד לכל שאלה, צוות שירות הלקוחות שלנו ישמח לענות על כל שאלותיכם ולעמוד לרשותכם. 

וכן אתר האינטרנט שכל מטרתו הענקת שירות מתקדם להזמנת כרטיסים באמצעות האינטרנט www.pashbar.co.il

בנוסף לרשות גולשי האתר קיים שירות חינם הצטרפות למועדון החברים של פשבר המקנה הנחות ומבצעים של הרגע האחרון תוך עדכונים בדבר מופעים חמים ומחירים זולים בדיוור ישיר למייל של כל חבר. 

השקענו באתר שלנו את מיטב המשאבים על מנת להעניק לכם חוויית גלישה יוצאת דופן. תקנון אתר פשבר משרד כרטיסים בע"מ


תנאים כללים

ברוכים הבאים לאתר "פשבר" משרד כרטיסים בע"מ (להלן: "פשבר"). אתר "פשבר", (להלן: "האתר") נועד לתת מידע אודות מופעים / הצגות תיאטרון / הצגות בידור/ הצגות ילדים / משחקי ספורט (להלן: "האירועים"), כמשרד שעיקר עיסוקו שיווק ומכירות. 

האתר הינו בבעלותה של "פשבר" והוא מופעל ומנוהל בהתאם להוראותיה. כל האמור בתקנון זה יחול, בשינויים המחויבים, על רוכשי כרטיסי הכניסה באמצעות אתר האינטרנט ו/או הטלפון ו/או ברכישה ישירה במשרדי "פשבר"."

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את האמור בתקנון האתר, המהווה את תנאי ההסכם ביניכם לבין "פשבר". 

היה ומצאתם כי אינכם מסכימים לאמור בתקנון האתר, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש כזה או אחר באתר וכן לא להירשם כמנוי באתר החברה.

שימוש באתר החברה ו/או הרשמות כחבר באתר ו/או שימוש באחד מהשירותים הניתנים באתר מהווה הסכמתכם לכל האמור בתנאי התקנון ואלה יחייבו אתכם בכל הקשור לשימוש בשירות הניתן באתר.


כל פרסום שיעשה ע"י "פשבר" באתר, בקשר עם אירועים הינו מידע שהועבר ל"פשבר" ע"י ספקיה ועל כן אינו מחייב את "פשבר" בכל אופן שהוא. "פשבר" לא תהייה אחראית כלפי הרוכש בקיומו של האירוע; בזמינות כרטיסי הכניסה לאירוע; לתוכנו של האירוע; לשעת תחילת האירוע ושעת סיומו של האירוע ו/או גם כל דבר אחר בקשר עם האירוע.


אופן השימוש בשרות האתר


הזמנת כרטיסים ואיסופם:

א. כחלק משירותי האתר, כרטיסים שיוזמנו דרך האתר ו/או באמצעות הטלפון ייאספו ע"י המזמין בקופות המופע. יש להגיע כ- 30 דקות לפני תחילת המופע, קופת המופע תיסגר כ- 15 דקות לאחר תחילת המופע. 

ב. כלל תצלומי ו/או שרטוטי האולמות המופעים / אצטדיונים / אתרי מופעים ומקומות הישיבה / עמידה בהם אשר יופיעו באתר נועדו לצורך המחשה בלבד ולא יהיה בהם כדי לחייב את "פשבר". 

"פשבר" תפעל על מנת להבטיח שתצלומי / שרטוטי אתרי המופעים ישקפו נכונה את מקומות הישיבה / עמידה ביחס לבמת המופע. עם זאת, מובהר במפורש כי ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים אשר מקורם בצרכי הפקה שאינם בשליטת "פשבר" ו/או גם בעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'.

למען הסר ספק ייתכן אי תיאום בין מפות האולמות המוצגות באתר לבין הקיים במציאות, להסרת הספק ניתן להיכנס לאתרי האינטרנט של האולמות המציגים.

חברת "פשבר" אינה אחראית לאי שביעות רצון שעלולה להיגרם בשל כך.

ג. בעת איסוף הכרטיסים במשרדי החברה ו/או בקופת המופע יש להציג את כרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה ההזמנה וכן יש להציג תעודה מזהה.

ד. עם סגירת דלתות המופע, לא מובטחת הכניסה למאחרים ולא יהיה החזר כספי ו/או פיצוי בעבור הכרטיסים.

ה. במקרה של אי הגעה למופע/אירוע לא יתקבל החזר כספי ו/או פיצוי בעבור הכרטיסים שלא נוצלו.

ו. יגבו 6 ש"ח דמי טיפול לכרטיס . בסל הקניות יופיע פירוט החיוב לפי עלות הכרטיס ועלות דמי טיפול שמתווספים וסך התשלום להזמנה.

ז. מובהר בזאת כי לפשבר אין כל אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לאיכות המופע ו/או תוכנו ו/או טיבו ו/או אורכו ו/או מועד תחילת המופע ו/או ביטול המופע.

ח. ל"פשבר" שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנה/ות תוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה אם לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו בניגוד לתקנון ו/או בטעות ו/או תוך ניסיון לעקוף הוראה מהוראות תקנון זה וזאת מבלי שלמבצע ההזמנה תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הביטול כאמור לעיל. על הביטול תודיע "פשבר" למבצע הרכישה בדוא"ל, או בשיחת טלפון, או במסרון וכן שומרת על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.

ט. אתר "פשבר" פועל בטכנולוגית הצפנת המידע .SSL פרוטוקול זה נהוג בכל אתרי הקניות המובילים בעולם והוא תנאי הכרחי למכירת מוצרים באתר. האתר מאובטח ובעל הכרטיס מוגן מפני שימוש לרעה בכרטיסו, ע"י גורם בלתי מורשה.

י. הנגשה לנכים: במערכת שמורים מקומות עבור נכים. מקומות אלו הנגישים לנכים ניתן לרכוש בהזמנה טלפונית מול נציגי השירות שלנו בטלפון 03-5745005


אופן התשלום:

א. מחיר כרטיס הכניסה אשר בו יחויב הרוכש בגין הזמנת ורכישת כרטיס/י כניסה לאירוע מסוים הנו מחיר כרטיס הכניסה המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה ובתוספת6 ₪ דמי טיפול לכרטיס  (להלן: "דמי הטיפול") מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "פשבר" שומרת לעצמה את הזכות לגבות, בנוסף ובנפרד מדמי הטיפול וממחירו הנקוב של כרטיס הכניסה, גם עמלת מכירה בסך המותר לה על פי דין (להלן: "עמלת המכירה"). לתשומת לב המשתמש – דמי הטיפול כמו גם עמלת המכירה אינם נגבים מהרוכש בעת רכישת כרטיס כניסה בקופת הכניסה לאירועים, ככל שקופה שכזו תופעל, כמו כן שומרת "פשבר" לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחיר כרטיסי הכניסה, גם ללא הודעה מראש.

ב. התשלום יבוצע באמצעות פרטי כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המקובלות בשוק שיינתן בעת ביצוע ההזמנה בטלפון ו/או באתר החברה. עם ביצוע החיוב לא ניתן יהיה לשנות את אופן התשלום.

ג. במקרים מסוימים, ניתן יהיה לשלם במשרדי פשבר במזומן, ללא דמי טיפול להזמנה.

ד. הקנייה באתר מותרת מגיל 18 ומעלה.

 

ביטול\שינוי עסקה:

א. ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב שתישלח ותתקבל בכתובת של החברה שלהלן: רחוב המגשימים 6 ת.ד 7805 פתח תקווה קריית מטלון, ו/או בהודעה טלפונית למשרדי החברה ו/או בדואר אלקטרוני pashbar@pashbar.co.il ו/או בפקס 036743226 .  זאת תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. 

ב. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.

ג. לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול במשרדי חברת "פשבר", ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.

ד. "פשבר"  תהיה רשאית לנכות 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך ביניהם) כ"דמי ביטול". לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי "פשבר" לגבי הניכוי האמור.

ה. שינוי תאריך, מיקום ו/או מופע פירושו ביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה הכרוכה בדמי טיפול נוספים בסך ב-5% מערך העסקה .

ו. במידה ומסיבות כאלה ואחרות בוטל המופע יהא זכאי מזמין הכרטיס להחזר מלא של התשלום אותו שילם לחברה, זאת כאמור כנגד השבת הכרטיס למשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מ 30 ימי עסקים מיום ביטול המופע. במידה ונדחה המופע למועד האחר יהא הכרטיס תקף למועד החדש, מי שרכש כרטיסים בטרם שונה המועד יהא רשאי לבטל הזמנתו עד 72 שעות לפני המופע החדש ויקבל החזר מלא.

ז. במקרה של אובדן מנוי כדורגל , חידוש המנוי הוא במחיר המקורי בלבד (איבוד המנוי מכל סיבה שהיא  כאיבוד הכסף).


מבצעים באתר פשבר:

"פשבר" שומרת לעצמה את הזכות המלאה לקיים את רעיונותיה ו/או דרישות המפיקים ו/או הספקים, בכל הקשור למבצעי מכירות של כרטיסי כניסה ומבצעי הנחות לקהל יעד מסוים / כמות וסוג של כרטיסי כניסה וכך יכול שכרטיסי הכניסה שימכרו לקהל הרחב יהיו יקרים יותר ו/או בעלי זכויות שונות מקהל היעד שירכוש כרטיסי כניסה במסגרת מבצע זה או אחר. 


החוק וסמכות השיפוט

הנכם מסכימים כי החוק התקף ביחס להסכם זה הנו החוק התקף במדינת ישראל וכי סמכות השיפוט הבלעדית ביחס להסכם זה תהא נתונה בלעדית לבית המשפט המוסמך שבתחום העיר תל-אביב בלבד.

חשוב לציין כי מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ו/או על ההמלצות ו/או על המידע ו/או על התכנים המופיעים באתר החברה, הנוהג על פיהם עושה זאת באחריותו הבלעדית בלבד.

לחיצה על משבצת "מאשר" להלן מהווה את אישור הרוכש כי קרא והבין את תנאי הוראות התקנון ואת הסכמתו לתנאי התקנון ולבקשת הרוכש להתחיל בביצוע הרכישה באמצעות האתר.